Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 10.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā 2016.gada 3.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 10.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju izpildes kārtību"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2016-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tautību klasifikators"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-208, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa konkurences tiesību, tirgus uzraudzības, akreditācijas un standartizācijas jautājumos" īstenošanai"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garnizona ielā 10, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"   Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-191, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"   Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2016-VSS-193, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai"  Labklājības ministrija       
1.13.  2016-VSS-209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kāda veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2016-VSS-203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2016-VSS-194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par izdienas pensijas saņēmēja apliecību""  Veselības ministrija       
1.17.  2016-VSS-195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējums un novietojums un kombinētie brīdinājumi"  Veselības ministrija       
1.18.  2016-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2016-VSS-197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2016-VSS-205, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-889
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.460 "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.04.2016.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2016-VSS-910, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.04.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par akselerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-862
 
(2015) Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā tiek pārdotas nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušās kapitāla daļas"  Pārresoru koordinācijas centrs  Pārresoru koordinācijas centrs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2016-VSS-877, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2016.) Noteikumu projekts "Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2016-VSS-884, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2016.) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1345
TA-326 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  A.Leitāne-Šķēle I.Lukšo  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par tīmekļa vietnē "Mazinām slogu kopā" iesniegtajiem priekšlikumiem    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem    Valsts kanceleja   I.Bērziņa A.Birums   

Izskatīts VSS

4.3.    Ministru prezidenta uzruna (plkst. 9.30)    M.Kučinskis     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu