Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.10

2016.gada 10.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

Piedalās

Ministru prezidents

 

 

 M.Krieviņš

 

M.Kučinskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Z.Uzuliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju izpildes kārtību"

VSS-199
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Tautību klasifikators"

VSS-206
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

VSS-207
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācij​as un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa konkurences tiesību, tirgus uzraudzības, akreditācijas un standartizācijas jautājumos" īstenošanai"

VSS-208
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-200
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""

VSS-201
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"

VSS-202
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garnizona ielā 10, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

VSS-190
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"

VSS-191
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu"

VSS-192
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"

VSS-189
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai"

VSS-193
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība"

VSS-209
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kāda veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi"

VSS-210
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"

VSS-203
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par izdienas pensijas saņēmēja apliecību""

VSS-194
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējums un novietojums un kombinētie brīdinājumi"

VSS-195
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Beztabakas nozares asociācijas un Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumos Nr.409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām""

VSS-196
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole""

VSS-197
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-198
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-204
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" īpašumā"

VSS-205
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

23.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.460 "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums""

VSS-889
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 29.februāra vēstulē Nr.20-01/1181 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.33 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 1.marta vēstulē Nr.442-1-1816 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.aprīlim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akselerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

VSS-910
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 1.marta vēstulē Nr.332-1-1785 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.33 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 22.aprīlim.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā tiek pārdotas nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušās kapitāla daļas"

VSS-862
____________________________________

(V.Vesperis, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 20.augusta sanāksmē izsludināto Pārresoru koordinācijas centra noteikumu projektu (prot. Nr.32 24.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība"

VSS-877
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 20.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.32 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

VSS-884
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2016.gada 1.marta vēstulē Nr.3.4-10e/546/2016 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 20.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.32 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

29.§

Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"


TA-326 ____________________________________

(R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Par tīmekļa vietnē "Mazinām slogu kopā" iesniegtajiem priekšlikumiem


___________________________________________

(L.Jākobsone, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu, ka tīmekļa vietnē www.mazinamslogu.gov.lv saņemtos priekšlikumus Valsts kanceleja reģistrē savā dokumentu pārvaldības sistēmā un e-pastā pēc piederības pārsūta attiecīgajai ministrijai uz tās oficiālo e-pasta adresi atbildes sagatavošanai. Ministrija izvērtē saņemto priekšlikumu, sagatavo atbildi un e-pastā nosūta Valsts kancelejai ievietošanai tīmekļa vietnē www.mazinamslogu.gov.lv.
 
31.§
Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem


___________________________________________

(R.Kronbergs, L.Medina, I.Pētersone-Godmane, J.Garisons, B.Bāne, K.Ozoliņš, S.Voldiņš, M.Krieviņš) 

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par Valsts kancelejas apkopoto Sarakstu atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumam par likumiem, Saraksta apstiprināšanu neatbalstīt.
2. Pieņemt zināšanai izteiktos priekšlikumus likumprojektu par grozījumiem likumos skaita samazināšanai.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, sagatavot attiecīgus priekšlikumus, tai skaitā par ministriju sadarbību likumprojektu izskatīšanas procesā Saeimā.

 
32.§
Ministru prezidenta uzruna (plkst. 9.30)


___________________________________________

(M.Kučinskis, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību