Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 17.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 11.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 17.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-219, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija       
1.4.  2016-VSS-212, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-227, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2016-VSS-213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2016-VSS-221, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.septembra rīkojumā Nr.590 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2016-VSS-222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2016-VSS-216, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Veselības ministrija       
1.11.  2016-VSS-217, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabienta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija       
1.12.  2016-VSS-218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.13.  2016-VSS-214, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2016-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.808 "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2016-VSS-224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2016-VSS-225, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību""   Zemkopības ministrija       
1.17.  2016-VSS-226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-871, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-888
 
(2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-710, Plāna projekts  (2015) Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  2016-VSS-899, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2016-VSS-900, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 12.04.2016.) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1199
TA-369 
Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu maksas noteikšanas un apstiprināšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  G.Zadraks  Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Par Ministru kabineta 2016.gada 29.marta sēdi    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu