Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2016.gada 17.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kacelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

VSS-219
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""

VSS-220
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

VSS-211
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-212
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""

VSS-215
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"

VSS-227
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""

VSS-213
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.septembra rīkojumā Nr.590 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-221
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība"

VSS-222
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

VSS-216
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par likumprojektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabienta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-217
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

VSS-218
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Plāna projekts "Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā"

VSS-214
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.808 "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma""

VSS-223
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

VSS-224
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Dzīvnieku drauga fonds", biedrība "DzīvniekuSOS", Latvijas Veterinārārstu biedrība, biedrība "Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība", biedrība "Latvijas kinoloģiskā federācija", Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība "Felida", biedrība "Dzīvnieku patversme Mežavairogi", biedrība "Astes un Ūsas", A.Borovkova juridiskais birojs "AB Grupa", nodibinājums "dzivniekupolicija.lv", Zemgales Dzīvnieku aizsardzības biedrība un Latvijas Mednieku Asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību""

VSS-225
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

VSS-226
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

18.§

Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"

VSS-871
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 15.marta vēstulē Nr.12-38/1507 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.37 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""

VSS-888
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.33 5.§).
 
20.§
Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020.gadam"

VSS-710
____________________________________

(L.Lejiņa, I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 2.jūlija sanāksmē izsludināto plāna projektu (prot. Nr.25 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 5.aprīlim.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""

VSS-899
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 10.marta vēstulē Nr.18-1e/1996 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.33 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-900
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 16.marta vēstulē Nr.17.18-1e/2141 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.33 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 12.aprīlim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

23.§

Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojumu maksas noteikšanas un apstiprināšanas kārtība"


TA-369 ____________________________________

(I.Apsīte, R.Kronbergs, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu) sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumiem:
2.1.1. Ekonomikas ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par mērījumu vienotību", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Metroloģijas biroja maksas pakalpojumu cenrādi;
2.1.2. Valsts kancelejai, gatavojot kārtējos grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, paredzēt, ka tiek izslēgta likuma 43. prim panta otrā daļa;
2.2. noteikumu projektu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Dažādi jautājumi

24.§

Par Ministru kabineta 2016.gada 29.marta sēdi

____________________________________

(I.Gailīte)

Ministrijām ņemt vērā, ka steidzamie tiesību aktu projekti, kuri tiks pieteikti iekļaušanai Ministru kabineta 2016.gada 29.marta sēdes papildu darba kārtībā, iesniedzami sistēmā DAUKS līdz š.g. 23.martam plkst.16.00.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kacelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību