Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 21.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 21.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 15.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 21.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-336, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izpildāmas nacionālās sankcijas, kas noteiktas starptautiskā terorisma vai masveida ieroču izplatīšanas apkarošanai"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2016-VSS-344, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-327, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2016-VSS-328, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-329, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkciju izpildi"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2016-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.11.  2016-VSS-345, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2016-VSS-346, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.644 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2016-VSS-347, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.646 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016. gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2016-VSS-337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2017.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2016-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2016-VSS-332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas, anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tās tiesībām un pienākumiem"  Veselības ministrija       
1.17.  2016-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem, kā arī jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasībām datu apstrādei, analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai"  Veselības ministrija       
1.18.  2016-VSS-334, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada domes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2016-VSS-335, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bičkas", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2016-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-1074, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.05.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-981, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2016.) Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  2016-VSS-992, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu