Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2016.gada 21.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


K.Čuma-Zvirbule

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-336
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izpildāmas nacionālās sankcijas, kas noteiktas starptautiskā terorisma vai masveida ieroču izplatīšanas apkarošanai"

VSS-331
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Drošības policijas, Komercbanku asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-344
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-327
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-328
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkciju izpildi"

VSS-329
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

VSS-341
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"

VSS-342
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"

VSS-343
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Koledžu asociācijas un Latvijas Studentu apvienības viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Rektoru padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

VSS-330
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-345
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.644 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-346
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.646 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016. gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-347
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2017.gadam"

VSS-337
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"

VSS-338
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas, anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tās tiesībām un pienākumiem"

VSS-332
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem, kā arī jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasībām datu apstrādei, analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai"

VSS-333
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada domes īpašumā"

VSS-334
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bičkas", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-335
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""

VSS-339
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

VSS-340
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"

VSS-1074
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.321-1-3490 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 22.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.41 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 22.maijam.
 
23.§
Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"

VSS-981
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 19.aprīļa vēstulē Nr.3.1.1.-2/900 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.38 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.novembrim.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""

VSS-992
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 19.aprīļa vēstulē Nr.4.1-6/3040 minēto, netsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.38 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību