Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 25.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 19.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 25.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-807, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-811, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-812, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 43, Rīgā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 43, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-814, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017. – 2019.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-815, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-816, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-800, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija", Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-801, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojuma Nr.433 "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija", Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu" atcelšanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-802, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-808, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-809, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu un šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-810, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-818, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-819, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-820, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2016-VSS-821, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2016-VSS-822, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2016-VSS-806, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""  Kultūras ministrija       
1.20.  2016-VSS-804, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.21.  2016-VSS-805, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.427 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-817, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-823, MK sēdes protokollēmuma projekts  Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-803, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-538, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.09.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-597
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-126, MK ieteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-1445  Protokollēmuma projekts "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Finanšu ministrija  A.Milzarājs (Finanšu ministrija)  R.Ignatavičs I.Bērziņa   Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-261
TA-1423 
Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  A.Priede  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1419  Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  D.Aleksandrova  Izskatīts VSS 
4.2.    Par Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas 2016.gadā plānotajām aktivitātēm    L.Liepiņa (Valsts kanceleja)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1344
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu