Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.33

2016.gada 25.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

I.Aile
L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

VSS-807
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-811
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 43, Rīgā"

VSS-812
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 43, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-813
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017. – 2019.gadam"

VSS-814
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-815
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-816
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija", Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"

VSS-800
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojuma Nr.433 "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija", Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu" atcelšanu"

VSS-801
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

VSS-802
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

VSS-808
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu un šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"

VSS-809
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"

VSS-810
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""

VSS-818
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

VSS-819
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

VSS-820
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

VSS-821
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

VSS-822
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""

VSS-806
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

VSS-804
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta rīkojumā Nr.427 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

VSS-805
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""

VSS-817
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums un protokollēmuma projekts "Par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu"

VSS-823
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums"

VSS-803
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""

VSS-538
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 15.augusta vēstulē Nr.453-1-7282 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.23 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.septembrim.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā"

VSS-597
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 11.augusta vēstulē Nr.01-05e/3361 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 16.jūnija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 28.§).
 
27.§
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss"

VSS-126
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Valsts kancelejas 2016.gada 17.augusta vēstulē Nr.3.1.1/46 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 11.februāra sanāksmē izsludināto ieteikumu projektu (prot. Nr.6 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Protokollēmuma projekts "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi"


TA-1445 ____________________________________

(A.Milzarājs, I.Aire, S.Voldiņš, B.Bāne, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Likumprojekts "Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums"


TA-1423 ____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, A.Priede, I.Jaunskunga, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Finanšu ministriju precizēt likumprojekta 8.panta redakciju, konkretizējot atsauci uz nepieciešamajiem dokumentiem, kas pievienojami gada pārskatam;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai


TA-1419 ____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, I.Aire, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus par konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanas administrēšanu, un neatbalstīt priekšlikumu noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanas administrēšanai.
2. Tieslietu ministrijai, atbilstoši sanāksmes laikā izteiktajiem viedokļiem, turpināt darbu pie informatīvā ziņojuma izstrādes par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai.
3. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā informatīvā ziņojuma kontroli.
 
31.§
Par Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas 2016.gadā plānotajām aktivitātēm


____________________________________

(L.Liepiņa, B.Bāne, Dž.Innusa, L.Lejiņa, I.Alliks, L.Medina, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Slēgtā daļa

32.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm


SAN-1344-DV ________________________________

(I.Skujiņa, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību