Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 10.novembra darba kārtība - sanāksmes sākums plkst.8.45

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 3.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 10.novembrī
plkst. 8:45

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1088, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2016-VSS-1089, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-1090, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-1079, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-1080, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Komersanta reģistrācijas un identifikācijas numura (EORI) un pagaidu numura piešķiršanas un datu labošanas kārtība un numura struktūra"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-1081, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-1082, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.12.  2016-VSS-1084, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"   Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-1087
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības sadarbības programmu augstākās izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2016-VSS-1086, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2016-VSS-1099, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2016-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-1101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-1102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2016-VSS-1103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-1105, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-1106, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2016-VSS-1093, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.25.  2016-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  2016-VSS-1095, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2016-VSS-1096, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2016-VSS-1097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2016-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2016-VSS-1108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2016-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-601, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.07.2017.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2016-VSS-405, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2017.) Noteikumu projekts "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.3.  VSS-1318
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2017.) Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2016-VSS-332, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 21.04.2017.) Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas, anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tās tiesībām un pienākumiem"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  TA-2297  Par Valsts sekretāru 2016.gada 3.novembra sanāksmes protokollēmumu (prot.43 Nr. 46.§) "Par paziņojumu par rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM/2016/377)"   Ārlietu ministrija  S.Voldiņš (Kultūras ministrija)  R.Ādamsons  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1734
 
Par informatīvo ziņojumu "Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Ozols A.Stirna M.Junga R.Ādamsons   

Izskatīts VSS

VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Par Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra izbraukuma sēdi          
Skatīt protokolu