Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.44

2016.gada 10.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 8:45

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1088
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1089
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1090
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""

VSS-1091
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""

VSS-1092
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""

VSS-1109
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""

VSS-1079
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Komersanta reģistrācijas un identifikācijas numura (EORI) un pagaidu numura piešķiršanas un datu labošanas kārtība un numura struktūra"

VSS-1080
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"

VSS-1081
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1082
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""

VSS-1083
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

VSS-1084
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"

VSS-1098
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības sadarbības programmu augstākās izglītības jomā"

VSS-1087
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

VSS-1086
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1099
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1100
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

VSS-1101
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1102
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""

VSS-1103
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"

VSS-1104
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu""

VSS-1105
____________________________________

(K.Ozoliņš, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, rīkojuma projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu""

VSS-1106
____________________________________

(K.Ozoliņš, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, rīkojuma projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

VSS-1093
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

VSS-1094
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē"

VSS-1095
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1096
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu"

VSS-1097
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""

VSS-1107
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā""

VSS-1108
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"

VSS-1085
____________________________________

(M.Krieviņš)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§

(2015) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""

VSS-601
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 31.oktobra vēstulē Nr.20-01/5874 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 3.jūlijam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-405
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2016.gada 31.oktobra vēstulē Nr.36-1-01/2234 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 5.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.18 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 1.februārim.
 
34.§
(2015) Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"

VSS-1318
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 31.oktobra vēstulē Nr.01-05e/4480 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 17.decembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.49 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas, anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tās tiesībām un pienākumiem"

VSS-332
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 4.novembra vēstulē Nr.01-12.1/4921 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 21.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.16 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 21.aprīlim.
 

Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

36.§

Par Valsts sekretāru 2016.gada 3.novembra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.43 46.§) "Par paziņojumu par rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM/2016/377)"


TA-2297 ____________________________________

(S.Voldiņš, M.Krieviņš)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2016.gada 3.novembra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.43 46.§) "Par paziņojumu par rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM/2016/377)" un izteikt to šādā redakcijā:
"Atbalstīt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus un noteikt Kultūras ministriju par koordinējošo iestādi Eiropas Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (COM (2016) 377), kā līdzatbildīgās iestādes apstiprināt Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju".

 

Slēgtā daļa

37.§

Par informatīvo ziņojumu "Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu"

SAN-1734 ____________________________________

(M.Junga, I.Jaunzeme, R.Kronbergs, J.Šnore, A.Pildegovičs, K.Ozoliņš, R.Muciņš, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atzīmēt, ka valsts sekretāri aicina turpināt pilnveidojumu realizāciju, lai Valsts informācijas sistēma darbam ar ES dokumentiem (ESVIS) būtu funkcionāli ērta tās lietotājiem.
 

Dažādi jautājumi

38.§

Par Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra izbraukuma sēdi

____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai, ka 2016.gada 16.novembrī pulksten 14.00 Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars" notiks Ministru kabineta izbraukuma sēde.
2. Ministrijām līdz š.g. 11.novembra pulksten 15.00 nosūtīt Valsts kancelejai uz e-pasta adresi vk@mk.gov.lv informāciju par valsts sekretāra, valsts sekretāra vietnieku vai citu ministrijas pārstāvju plānoto dalību sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību