Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 1.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 25.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 1.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.2.  2016-VSS-1171, Plāna projekts  Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019.gadam"  Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-1173
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.339 "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.4.  2016-VSS-1174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.5.  2016-VSS-1175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija       
1.6.  2016-VSS-1176, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.7.  2016-VSS-1182, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-1183, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-1184, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-1177, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija       
1.11.  2016-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.12.  2016-VSS-1169, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2016-VSS-1172, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2016-VSS-1179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2016-VSS-1180, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2016-VSS-1181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2016-VSS-1167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.18.  VSS-1168
 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Valsts kanceleja      Tiesību akta projektu neizsludināt 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-652
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.05.2017.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-433
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas papildu saistībām Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2016-VSS-484, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2017.) Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

3.2.    Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī    S.Līce (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS

V. Dažādi jautājumi
4.1.  TA-2416  Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi  Finanšu ministrija  J.Plūme (Finanšu ministrija)     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu