Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.47

2016.gada 1.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

V.Reitere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

I.Aile
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1170
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019.gadam"

VSS-1171
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas, Latvijas apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Līzinga devēju asociācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas, Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības, Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas kolektīvās finansēšanas asociācijas, biržas "Nasdaq Riga" un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas viedokli par plāna projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.339 "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1173
____________________________________

(L.Medina, Dž.Innusa, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto skaidrojumu, neizsludināt Satiksmes ministrijas noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""

VSS-1174
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1175
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1176
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-1182
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-1183
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1184
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

VSS-1177
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

VSS-1178
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1169
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"

VSS-1172
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

VSS-1179
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

VSS-1180
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

VSS-1181
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata"

VSS-1167
____________________________________

(M.Krieviņš)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

VSS-1168
____________________________________

(L.Medina, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas izteikto priekšlikumu, atlikt Valsts kancelejas instrukcijas projekta izsludināšanu uz divām nedēļām.
 

Atsaucamie projekti

19.§

(2015) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"

VSS-652
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 23.novembra vēstulē Nr.1-55/2829 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 11.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.23 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 22.maijam.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas papildu saistībām Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"

VSS-433
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 22.novembra vēstulē Nr.2.5.-17/2692 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 12.maija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.19 18.§).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"

VSS-484
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2016.gada 17.novembra vēstulē Nr.28-1-01/2325 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 26.maija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.21 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 1.februārim.
 

Informatīvie jautājumi

22.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(M.Krieviņš)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

23.§

Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī

____________________________________

(S.Līce, J.Garisons, I.Alliks, Dž.Innusa, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
 

Dažādi jautājumi

24.§

Par Ministru prezidenta rezolūcijas izpildi

TA-2416 ____________________________________

(J.Plūme, L.Medina, J.Garisons, I.Alliks, L.Lejiņa, A.Pildegovičs, I.Aire, S.Voldiņš, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par sagatavotajiem grozījumiem noteikumu projektā "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus"".
2. Atzīmēt, ka valsts sekretāri bez iebildumiem atbalsta sagatavotā noteikumu projekta izskatīšanu Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai izbeigt Ministru prezidenta 2016.gada 29.novembra rezolūcijā Nr.90/TA-2416 dotā uzdevuma kontroli.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību