Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 6.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 30.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 6.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
1.1.  VSS-168
TA-1264 
Par Valsts sekretāru 2017.gada 29.jūnija sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.25 20.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  V.Bērziņš (Aizsardzības ministrija)  I.Ekmane   Izskatīts VSS 
III. Pieteiktie projekti
2.1.  2017-VSS-735, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukos, kurus izmato militārās aviācijas gaisa kuģi, tiek veikta virszemes apkalpošana un piemēroti alternatīvie drošības pasākumi"  Aizsardzības ministrija       
2.2.  VSS-736
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
2.3.  VSS-737
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
2.4.  2017-VSS-721, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu""  Ārlietu ministrija       
2.5.  2017-VSS-722, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"  Ārlietu ministrija       
2.6.  2017-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija       
2.7.  2017-VSS-716, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija       
2.8.  2017-VSS-717, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā"  Finanšu ministrija       
2.9.  VSS-718
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
2.10.  2017-VSS-719, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai dalībai starptautiskajās institūcijās–Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) un Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)"  Iekšlietu ministrija       
2.11.  2017-VSS-720, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
2.12.  2017-VSS-723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.497 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
2.13.  2017-VSS-724, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"  Izglītības un zinātnes ministrija       
2.14.  2017-VSS-725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pārskatu par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
2.15.  2017-VSS-729, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
2.16.  2017-VSS-730, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
2.17.  2017-VSS-731, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
2.18.  2017-VSS-732, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
2.19.  2017-VSS-733, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"  Tieslietu ministrija       
2.20.  2017-VSS-726, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.21.  2017-VSS-727, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Pakalpojumu vides pilnveides plāns"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.22.  2017-VSS-728, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.23.  2017-VSS-738, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  Zemkopības ministrija       
2.24.  2017-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Zemkopības ministrija       
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-345
TA-1258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  M.Roze (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par aktuālo LV-100 norisē    Kultūras ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu