Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.26

2017.gada 6.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja

M.Zjurikova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors

E.Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

Ē.Miķītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

1.§

Par Valsts sekretāru 2017.gada 29.jūnija sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.25 20.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība""

TA-1264 ____________________________________

(J.Garisons, R.Muciņš, J.Citskovskis)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2017.gada 29.jūnija sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.25 20.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot tajā sekojošus uzdevumus:
2.1. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem, pieaicinot biedrību "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija" un biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" ("LatPos") nepieciešamo finansējumu;
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem, pieaicinot biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ģeotelpisko pamatdatu atvēršanas ekonomisko lietderību un finansiālo ietekmi."

 

Pieteiktie projekti

2.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukos, kurus izmato militārās aviācijas gaisa kuģi, tiek veikta virszemes apkalpošana un piemēroti alternatīvie drošības pasākumi"

VSS-735
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai instrukcijas projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""

VSS-736
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus""

VSS-737
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu""

VSS-721
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"

VSS-722
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-734
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

VSS-716
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā"

VSS-717
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai"

VSS-718
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai dalībai starptautiskajās institūcijās–Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) un Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)"

VSS-719
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""

VSS-720
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.497 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību""

VSS-723
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātnes padomes, Rektoru padomes un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Augstākās izglītības padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"

VSS-724
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātnes padomes, Rektoru padomes un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Privāto augstskolu asociācija un Augstākās izglītības padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārskatu par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību"

VSS-725
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Zinātnes padomes, Rektoru padomes un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Jauno zinātnieku apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

VSS-729
____________________________________

(I.Kārkliņa, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2017.gada 17.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-730
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-731
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""

VSS-732
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"

VSS-733
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Iepakojuma likumā"

VSS-726
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Pakalpojumu vides pilnveides plāns"

VSS-727
____________________________________

(D.Trofimovs, J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"

VSS-728
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""

VSS-738
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

VSS-739
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

 TA-1258____________________________________

(D.Trofimovs, S.Voldiņš, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Iekšlietu ministrijai noteiktā termiņā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Imigrācijas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt vīzu dokumentu un datu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

27.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
28.§
Par aktuālo LV-100 norisē

 ____________________________________

(S.Voldiņš, R.Kronbergs, I.Pavlova, J.Citskovskis)

Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību