Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2017.gada 17.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Rīgā, 2017.gada 11.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 17.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2017-VSS-888, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2017-VSS-889, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2017-VSS-890, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2017-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2017-VSS-868, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2017-VSS-869, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2017-VSS-870, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2017-VSS-871, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija       
1.9.  2017-VSS-872, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-873
 
Rīkojuma projekts "Par dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (UNDAC) sistēmā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2017-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2017-VSS-875, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2017-VSS-876, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2017-VSS-879, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2017-VSS-880, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2017-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2017-VSS-883, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumu ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2017-VSS-884, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.598 "Noteikumi par kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmām prasībām""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2017-VSS-885, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2017-VSS-886, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2017-VSS-887, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2017-VSS-877, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2017-VSS-878, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2017-VSS-881, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1177
TA-1665 
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  K.Ketners (Veselības ministrija)  J.Geduša   Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-27
TA-1546 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Pēkas", Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Peipiņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-1748  Informācija par nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodiku   Ministru prezidents  J.Citskovskis (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu