Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2017.gada 17.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

K.Lore

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

A.Ozola

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

R.Krieviņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Valsts kontroles pārstāve

Dz.Tripane

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

I.Peipiņa

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

B.Medvecka
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"""

VSS-888
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""

VSS-889
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Patērētāju tiesību aizsardzības centra viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""

VSS-890
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-867
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-868
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

VSS-869
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-870
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""

VSS-871
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"

VSS-872
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (UNDAC) sistēmā"

VSS-873
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"

VSS-874
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"

VSS-875
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-876
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-879
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-880
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""

VSS-882
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumu ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"

VSS-883
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.598 "Noteikumi par kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmām prasībām""

VSS-884
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-885
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

VSS-886
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-887
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-877
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem"

VSS-878
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

VSS-881
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"


TA-1665 ____________________________________

(K.Ketners, L.Medina, I.Alliks, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Veselības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Pēkas", Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"


TA-1546 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, L.Medina, J.Garisons, R.Kronbergs, K.Lore, I.Peipiņa, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. organizēt tikšanos ar Priekules novada pašvaldību, lai saņemtu apliecinājumu, ka pašvaldība pēc nekustamā īpašuma iegūšanas nodrošinās ķīlas tiesības atzīmes un aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā;
2.2. saskaņā ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētās sanāksmes rezultātiem iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu vai informāciju par projekta turpmāko virzību.

 

Informatīvie jautājumi

27.§

Informācija par nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodiku

TA-1748 ____________________________________

(S.Voldiņš, I.Alliks, J.Garisons, D.Trofimovs, G.Arāja, P.Vilks, J.Citskovskis)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību