Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 25.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja 

Inese Gailīte 

Rīgā, 2019.gada 18.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 25.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-348, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-354, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē nomas maksas, uzturēšanas un apsaimniekošana izdevumu segšanai"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2019-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2019-VSS-356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.597 "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2019-VSS-346, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija       
1.8.  2019-VSS-347, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. ada 24.oktobra noteikumos Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "V1180", Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-351, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2019-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-296
 
(2018) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-297
 
(2018) Likumprojekts "Grozījums Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1223
TA-576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.499 "Muitas atļauju noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  S.Kraņevska  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1078
TA-660 
Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"  Finanšu ministrija  A.Zitcere (Finanšu ministrija)  E.Šķibele  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-89
TA-732 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Ārlietu ministrija  S.Janisela (Ārlietu ministrija)  K.Kaktiņa A.Krastiņš I.Stepiņa A.Lapiņš E.Kudure I.Baldiņa-Brūklīte V.Vītoliņš   Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  TA-701  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  V.Bajārs (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    (jautājuma izskatīšana pārcelta uz 9.maija sanāksmi) Atlīdzības sistēmas reforma: fokusgrupu diskusiju secinājumi un nepieciešamo izmaiņu ietvars    B.Medvecka (Valsts kanceleja)  K.Briede   

Jautājuma izskatīšana atlikta

5.2.    Par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu    I.Kušķe (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS

5.3.    Par 2019.gada 2.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu