Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2019.gada 25.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

B.Medvecka
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

VSS-348
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē nomas maksas, uzturēšanas un apsaimniekošana izdevumu segšanai"

VSS-354
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"

VSS-355
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

VSS-356
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.597 "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība""

VSS-357
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-345
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
7.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""

VSS-346
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Augstākās tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrības integrācijas fonda, Saeimas kancelejas, Satversmes tiesas un Valsts prezidenta kancelejas viedokli par instrukcijas projektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

VSS-347
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības un Latvijas Spēļu biznesa asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. ada 24.oktobra noteikumos Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-349
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "V1180", Pampāļu pagastā, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-350
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā"

VSS-352
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"

VSS-351
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi""

VSS-353
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

14.§

(2018) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-296
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2018.gada 22.marta sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.12 1.§).

 
15.§
(2018) Likumprojekts "Grozījums Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

VSS-297
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2018.gada 22.marta sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.12 2.§).

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.499 "Muitas atļauju noteikumi""

TA-576 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka panākta vienošanās par izteiktajiem iebildumiem, atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"

TA-660 ____________________________________

(E.Šķibele, I.Salinieka, B.Bāne, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot iesniegto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā iebildumu par sodošu mehānismu ieviešanu administratīvajā procesā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"

TA-732 ____________________________________

(A.Pelšs, S.Janisela, R.Kronbergs, I.Salinieka, V.Vītoliņš, D.Trofimovs, E.Valantis, L.Lejiņa, I.Stepiņa, J.Citskovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas precizēts un nosūtīts saskaņošanas procesā iesaistītajām institūcijām pirms sanāksmes.
2. Ārlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši sanāksmē panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju;
2.2. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar visām iesaistītajām institūcijām;
2.3. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 7.maija sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur iebildumus saistībā ar nepieciešamību iekļaut Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā uzdevumu Ārlietu ministrijai kopā ar kompetentajām institūcijām izvērtēt likumprojektā iekļauto priekšlikumu par administratīvajām sankcijām un to pilnveidošanu.
 

Slēgtā daļa

19.§

Ierobežotas pieejamības informācija

TA-701-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Informatīvie jautājumi

20.§

Atlīdzības sistēmas reforma: fokusgrupu diskusiju secinājumi un nepieciešamo izmaiņu ietvars

____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
21.§
Par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu


__________________________________

(I.Kušķe, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Lai nodrošinātu vienotu pieeju attiecībā uz elektroniski saņemtiem trauksmes cēlēju ziņojumiem, kuri tiks iesniegti bez e-paraksta un neveicot personas identifikāciju, noteikt, ka visas institūcijas tos pieņem, reģistrē un izskata analoģiski kā citos veidos saņemtos ziņojumus.
3. Konstatējot, ka iesniegums atbilst Trauksmes celšanas likumā noteiktajām pazīmēm, kompetentā institūcija sazinās ar iesniedzēju, lūdzot noformēt (parakstīt) ziņojumu atbilstoši Iesniegumu likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām (parakstītu ar drošu e-parakstu, autentificējoties latvija.lv, papīrā parakstītu), lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde.
 
22.§
Par 2019.gada 2.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem


__________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka 1.maijs ir svētku diena un brīvdiena, 2019.gada 2.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami š.g. 30.aprīlī līdz plkst.10.00 un papildu pieteikšanās atzinumu sniegšanai vai atteikšanās no atzinumu sniegšanas veicama tajā pašā dienā no plkst.12.00 līdz plkst.15.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:50

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību