Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 15.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Baiba Medvecka
Rīgā, 2019.gada 9.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 15.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-791, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansšu līdzekļu piešķiršan biedrībai "BEZVESTS.LV"" no valsts budžeta apakšprogrammas "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-792, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2019-VSS-793, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2018.gadu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-794, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-795
 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanās par starptautisko un ārējo ekonomisko sakaru īstenošanu ekonomikas jomā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2019-VSS-777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-778
 
Informatīvais ziņojums "Valsts iestāžu biroju optimizācija – Nākotnes birojs''  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.8.  2019-VSS-779, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2019-VSS-782, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2019-VSS-783, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-784
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2019-VSS-785, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-786
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2019-VSS-787, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2019-VSS-788, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2019-VSS-789, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2019-VSS-801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2019-VSS-802, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2019-VSS-803, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2019-VSS-804, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2019-VSS-805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2019-VSS-806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2019-VSS-807, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2019-VSS-790, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija       
1.25.  2019-VSS-780, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija       
1.26.  2019-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.27.  2019-VSS-796, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2019-VSS-797, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.29.  2019-VSS-798, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2019-VSS-799, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija       
1.31.  2019-VSS-800, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.32.  2019-VSS-808, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""  Tieslietu ministrija       
1.33.  2019-VSS-809, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2019-VSS-810, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2019-VSS-811, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2019-VSS-812, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru  Tieslietu ministrija       
1.37.  2019-VSS-813, Likumprojekts  Likumprojekts "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums"  Tieslietu ministrija       
1.38.  2019-VSS-814, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.39.  2019-VSS-815, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2019-VSS-816, Likumprojekts  Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2019-VSS-817, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.42.  2019-VSS-818, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.43.  2019-VSS-819, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.44.  2019-VSS-820, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu''  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.45.  2019-VSS-821, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.46.  VSS-822
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.546 "Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.47.  VSS-823
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.48.  VSS-824
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-541
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Horizontālās programmas atbalstītā projekta "Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku kopienās" īstenošanā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-370
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1097
TA-1388 
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"   Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  A.Ozols I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-967
TA-1228 
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   G.Lukstiņa I.Bērziņa A.Ozols L.Eņģele  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-410
TA-1450 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Preču zīmju likums"  Tieslietu ministrija  O.Zeile (Tieslietu ministrija)  L.Medina  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu