Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.30

2019.gada 15.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

A.Kļava

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpidītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

G.Lukstiņa

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

B.Medvecka
L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai "BEZVESTS.LV"" no valsts budžeta apakšprogrammas "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana"

VSS-791
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""

VSS-792
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2018.gadu"

VSS-793
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" peļņas daļu"

VSS-794
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Protokollēmuma projekts "Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanās par starptautisko un ārējo ekonomisko sakaru īstenošanu ekonomikas jomā"

VSS-795
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

VSS-777
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Augstākās tiesas, Nacionālās elekronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Saeimas Administrācijas, Satversmes tiesas, Sabiedrības integrācijas fonda, Tiesībsarga biroja un Valsts prezidenta kancelejas viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Valsts iestāžu biroju optimizācija – Nākotnes birojs''

VSS-778
____________________________________

(I.Braunfelde, J.Citskovskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, informatīvo ziņojumu neizsludināt.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"

VSS-779
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

VSS-782
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"

VSS-783
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, pārdošanu"

VSS-784
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"

VSS-785
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanu"

VSS-786
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu"

VSS-787
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-788
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

VSS-789
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr. 320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-801
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-802, VSS-803, VSS-804, VSS-805, VSS-806) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Veterinārārstu biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

VSS-802
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-801, VSS-803, VSS-804, VSS-805, VSS-806) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-803
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-801, VSS-802, VSS-804, VSS-805, VSS-806) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-804
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-801, VSS-802, VSS-803, VSS-805, VSS-806) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-805
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-801, VSS-802, VSS-803, VSS-804, VSS-806) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-806
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-801, VSS-802, VSS-803, VSS-804, VSS-805) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība"

VSS-807
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Studentu apvienības, nodibinājuma "Iespējamā misija" un Rektoru Padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

VSS-790
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-780
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

VSS-781
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām""

VSS-796
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-797
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-798
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

VSS-799
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-800
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""

VSS-808
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"

VSS-809
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-810
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"

VSS-811
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes viedokli par likumprojektu.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-812
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
37.§
Likumprojekts "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums"

VSS-813
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-814, VSS-815, VSS-816, VSS-817, VSS-818, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-814
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-815, VSS-816, VSS-817, VSS-818, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-815
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-814, VSS-816, VSS-817, VSS-818, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-816
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-814, VSS-815, VSS-817, VSS-818, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

VSS-817
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-814, VSS-815, VSS-816, VSS-818, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-818
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-814, VSS-815, VSS-816, VSS-817, VSS-819) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

VSS-819
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, apvienoto anotāciju (VSS-813, VSS-814, VSS-815, VSS-816, VSS-817, VSS-818) un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu''

VSS-820
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
45.§
Noteikumu projekts "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"

VSS-821
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.546 "Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi""

VSS-822
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

VSS-823
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām""

VSS-824
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

49.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Horizontālās programmas atbalstītā projekta "Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku kopienās" īstenošanā"

VSS-541
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2019.gada 1.augusta vēstulē Nr.2.4-3/1466 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 13.jūnija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.23 13.§).
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""

VSS-370
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2019.gada 8.augusta vēstulē Nr.03-05/2398 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 2.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.17 16.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

51.§

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

VSS-370
TA-1388 ____________________________________

(D.Lucaua, A.Ozols, I.Braunfelde, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka vēl turpinās likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" (2017-VSS-1013) saskaņošana, kas paredz izņēmumu, ka zemesgrāmatā ierakstītas valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu gadījumos, ja tiek privatizēta vai atsavināta nekustamā īpašuma sastāvā esoša ēka (būve) kopā ar ēkai (būvei) funkcionāli nepieciešamo valsts meža zemesgabalu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"

VSS-370
TA-1228 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, D.Lucaua, A.Ozols, P.Vilks, G.Lukstiņa, L.Eņģele, Ē.Eglītis, E.Balševics, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un Vides konsultatīvās padomes izteiktos viedokļus par izņēmumu paredzēšanu ierobežojumiem maksimālajai īpašuma platībai.
2. Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neatbalsta ierobežojumu paredzēšanu maksimālajai īpašuma platībai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un, ja nepieciešams, informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam;
3.2. informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Zemkopības ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā sagatavotos priekšlikumus ierobežojumiem maksimālajai īpašuma platībai.
 
53.§
Likumprojekts "Preču zīmju likums"

VSS-370
TA-1450 ____________________________________

(L.Medina, D.Trofimovs, Dž.Innusa, Ē.Eglītis, D.Vilsone, J.Garisons, P.Vilks, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atzīmēt, ka Iekšlietu ministrija uztur spēkā savu iebildumu par likumprojekta 92.pantu.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. papildināt anotāciju ar attiecīgiem piemēriem atbilstoši sanāksmē sniegtajai informācijai
3.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību