Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 7.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 7.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 7.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1092, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Finanšu ministrija       
1.2.  2019-VSS-1093, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti""  Finanšu ministrija       
1.3.  2019-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-1095, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lēnu attīrīšanas iekārtas", Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1096, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2019-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-1108
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2019-VSS-1097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2019-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  VSS-1099
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.11.  2019-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2019-VSS-1101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-1102
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  2019-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-1103
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2019-VSS-1104, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"  Labklājības ministrija       
1.17.  2019-VSS-1112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2019-VSS-1113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2019-VSS-1114, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2019-VSS-1115, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2019-VSS-1117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2019-VSS-1118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2019-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.25.  2019-VSS-1110, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Vienotas digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2019-VSS-1105, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.28.  2019-VSS-1106, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
2.1.  VSS-621
TA-1926 
Par Valsts sekretāru 2019.gada 31.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.41 19.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"""  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)   I.Bērziņa D.Gaile K.Kinča   Izskatīts VSS 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-345
TA-1999 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa I.Cirse A.Upena A.Paegle D.Dzilna A.Aļošina  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-698
TA-1973 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane I.Dzirnupe A.Upena A.Paegle I.Marhele K.Krustkalns E.Rožulapa Z.Bruģe E.Šķibele  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-700
TA-2024 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija  V.Vītoliņš (Iekšlietu ministrija)  K.Kinča A.Aļošina A.Mičuls  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-306
TA-1524 
Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Bisenieks (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Undzēns O.Fiļipovičs E.Balševics E.Cīrulis Ā.Dzērvāns I.Vilks  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Dažādi jautājumi    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu