Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.42

2019.gada 7.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

V.Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

M.Kosareva

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļas vadītāja R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

I.Pauloviča 

J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem""

VSS-1092
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2019.gada 15.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti""

VSS-1093
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

VSS-1094
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lēnu attīrīšanas iekārtas", Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1095
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1096
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-1107
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

VSS-1108
____________________________________

(V.Vītoliņš, J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

VSS-1097
____________________________________

(B.Zakevica, J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""

VSS-1098
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""

VSS-1099
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-1100
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1101
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""

VSS-1102
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

VSS-1119
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"

VSS-1103
____________________________________

(L.Medina, I.Gailīte, I.Alliks, J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"

VSS-1104
____________________________________

(L.Medina, I.Gailīte, I.Alliks, J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"

VSS-1112
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-1113
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Rucavas autobusu pieturvieta", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1114
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-1115
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""

VSS-1116
____________________________________

(L.Medina, J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 13.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

VSS-1117
____________________________________

(L.Medina, B.Zakevica, J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1117, VSS-1118) saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 13.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Būvniecības valsts kontroles biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""

VSS-1118
____________________________________

(L.Medina, J.Citskovskis)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1117, VSS-1118) saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 13.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Būvniecības valsts kontroles biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""

VSS-1109
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Vienotas digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"

VSS-1110
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

VSS-1111
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"

VSS-1105
____________________________________

(L.Medina, A.Aļošina, J.Citskovskis)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes viedokli par likumprojektu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

VSS-1106
____________________________________

(L.Medina, A.Aļošina, J.Citskovskis)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes viedokli par likumprojektu.
 

Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

29.§

Par Valsts sekretāru 2019.gada 31.oktobra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.41 19.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"""

TA-1926 ____________________________________

(I.Braunfelde, J.Citskovskis)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2019.gada 31.oktobra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.41 19.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"" un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot tajā uzdevumu Finanšu ministrijai, virzot kārtējos grozījumus šajos noteikumos, kopīgi ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju izvērtēt nomas maksas aprēķināšanas metodikas piemērošanu attiecībā uz inženierbūvēm"."
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

30.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-1999 ____________________________________

(A.Lapiņš, L.Medina, E.Valantis, A.Upena, D.Dzilna, I.Braunfelde, E.Balševics, A.Aļošina, V.Vītoliņš, D.Mūrmane-Umbraško, J.Citskovskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 5.pantu, svītrojot 12 mēnešu termiņu attiecībā uz publisko iepirkumu komisiju izveidošanu un papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumam;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt tās iebildumus par publiskajiem iepirkumiem, kuri tiek veikti Ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu ietvaros (piemēram, Norvēģijas finanšu instrumenta finansētie projekti);
2.3. kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju izvērtēt Iekšlietu ministrijas iebildumus saistībā ar kandidātu vai pretendentu izslēgšanu, saņemot valsts drošības iestādes ieteikumu;
2.4. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-1973 ____________________________________

(E.Valantis, O.Feldmane, Z.Bruģe, E.Šķibele, I.Dzirnupe, A.Upena, L.Medina, E.Rožulapa, I.Braunfelde, J.Citskovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu:
2.1. pagarinot 3.punktā minēto termiņu līdz 2020.gada 1.martam;
2.2. atbilstoši sanāksmes laikā panāktajam saskaņojumam ar Finanšu ministriju un biedrību "Latvijas Apdrošinātāju asociācija".
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-2024 ____________________________________

(V.Vītoliņš, K.Kinča, A.Mičuls, L.Medina, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par iebildumiem, Iekšlietu ministrijai iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"

TA-1524 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

 ____________________________________

(E.Palma-Jansone, J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
35.§
Dažādi jautājumi

____________________________________

(I.Gailīte, I.Alliks, V.Vītoliņš, J.Citskovskis)

1. Atzīmēt, ka 2019.gada pēdējā Ministru kabineta sēde tiks organizēta 17.decembrī un nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota 2020.gada 7.janvārī.
2. Atzīmēt, ka 2019.gada pēdējā Valsts sekretāru sanāksme klātienē tiks organizēta 12.decembrī, neklātienē - 19.decembrī un nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme tiks organizēta 2020.gada 2.janvārī - neklātienē un 9.janvārī - klātienē.
3. Ņemot vērā, ka š.g. 31.decembris un 2020.gada 1.janvāris ir svētku diena un brīvdiena, 2020.gada 2.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami š.g. 27.decembrī līdz plkst. 12.00 un papildu pieteikšanās atzinumu sniegšanai vai atteikšanās no atzinumu sniegšanas veicama 30.decembrī līdz plkst.14.00.
4. Atzīmēt, ka turpmāk kārtējās Ministru kabineta sēdes darba kārtības projekts apstiprināšanai tiks sagatavots piektdienā - 7 darba dienas (pusotru nedēļu) pirms Ministru kabineta sēdes (piemēram, Ministru kabineta š.g. 19.novembra sēdes darba kārtības projekts apstiprināšanai tiek virzīts jau 8.novembrī).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:00

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību