Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 14.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 8.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 14.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-1135
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Rucavas pagastā, Rucavas novadā privatizāciju"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2019-VSS-1136, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2019-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2019-VSS-1133, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2019-VSS-1137, Plāna projekts  Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2019-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2019-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-1125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2019-VSS-1129, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam"  Veselības ministrija       
1.12.  2019-VSS-1130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem"  Veselības ministrija       
1.13.  2019-VSS-1131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.14.  2019-VSS-1121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai' īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2019-VSS-1122, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2019-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""  Zemkopības ministrija       
1.17.  VSS-1127
 
Noteikumu projekts "Prasības no trešajām valstīm ievedamai pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, kā arī materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un to robežkontroles kārtība"  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.18.  2019-VSS-1128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina maksu un maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-548
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanas valsts autoceļiem noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-698
TA-1973 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane I.Dzirnupe A.Upena A.Paegle I.Marhele K.Krustkalns E.Rožulapa Z.Bruģe E.Šķibele I.Albova T.Francis A.Lazarevs A.Salmiņš A.Aļošina  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-683
TA-2043 
Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  L.Šteinberga M.Krievs  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-723
TA-2062 
Informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016.gada līdz 2017.gadam"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-205
 
Par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu virzību (izpildot Valsts sekretāru 2019.gada 3.oktobra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.37 31.§) 4.punktā doto uzdevumu)  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  J.Melderis M.Kukjāne  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu