Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 21.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 15.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 21.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2019-VSS-1153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2019-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2019-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.819 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis""  Finanšu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2019-VSS-1144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2019-VSS-1140, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu"  Labklājības ministrija       
1.8.  2019-VSS-1148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2019-VSS-1149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2019-VSS-1150, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.11.  2019-VSS-1151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.12.  VSS-1141
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2019-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.308 "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2019-VSS-1145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības no trešajām valstīm ievedamai pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, kā arī materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un to robežkontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2019-VSS-1146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2019-VSS-1147, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-418
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-306
TA-1524 
Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Bisenieks (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   A.Undzēns O.Fiļipovičs E.Balševics E.Cīrulis Ā.Dzērvāns I.Vilks L.Linabergs  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-968
TA-2110 
Noteikumu projekts "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)   I.Urtāne E.Kāpostiņš  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-408
TA-2212 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-407
TA-2213 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-409
TA-2214 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu