Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.44

2019.gada 21.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

A.Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļas vadītāja R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm"

VSS-1152
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

VSS-1153
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""

VSS-1138
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.819 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis""

VSS-1139
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Spēļu biznesa asociācija" viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""

VSS-1143
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1143, VSS-1144) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""

VSS-1144
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1143, VSS-1144) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Konceptuāls ziņojums "Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu"

VSS-1140
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai konceptuālo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 5.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par konceptuālo ziņojumu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"

VSS-1148
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lazdukalna kapi" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1149
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

VSS-1150
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"

VSS-1151
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-1141
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1141, VSS-1142) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.308 "Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-1142
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1141, VSS-1142) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Prasības no trešajām valstīm ievedamai pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, kā arī materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un to robežkontroles kārtība"

VSS-1145
____________________________________

(D.Lucaua, J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

VSS-1146
____________________________________

(D.Lucaua, J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"

VSS-1147
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
3. Atzīmēt, ka Valsts kancelejas direktors atkārtoti aicina ministrijas stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteikto kārtību attiecībā uz sabiedrības līdzdalības organizēšanu tiesību aktu projektu izstrādē un nodrošināt savlaicīgu paziņojumu par līdzdalības procesu publicēšanu ne tikai attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē, bet arī Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
 

Atsaucamie projekti

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""

VSS-418
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 11.novembra vēstulē Nr.4-3.1e/19/3442 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 16.maija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.19 9.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

18.§

Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"

TA-1524 ____________________________________

(E.Balševics, L.Linabergs, J.Garisons, R.Kronbergs, L.Lejiņa, Ē.Eglītis, D.Lucaua, D.Trofimovs, I.Alliks, A.Lots, R.Osvalde, I.Braunfelde, J.Citskovskis)

1. Jautājumu turpināt skatīt Valsts sekretāru 2020.gada 9.janvāra sanāksmē.
2. Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos priekšlikumus, ministrijām mēneša laikā izvērtēt sava resora ietvaros iespējamo amata vietu skaitu, ko varētu novirzīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas platformu uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi"

TA-2110 ____________________________________

(R.Kronbergs, O.Zeile, E.Kāpostiņš, D.Lucaua, I.Gailīte, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā izteiktos iebildumus.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-2212 ____________________________________

(O.Zeile, D.Trofimovs, N.Laveniece-Straupmane, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par iebildumiem, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-2213 ____________________________________

(O.Zeile, D.Trofimovs, N.Laveniece-Straupmane, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par iebildumiem, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-2214 ____________________________________

(O.Zeile, D.Trofimovs, N.Laveniece-Straupmane, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par iebildumiem, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:30

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību