Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 28.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 25.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 28.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-1174, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1175
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2019-VSS-1176, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2019-VSS-1177, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2019-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2019-VSS-1179, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1180
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-1181
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-1182
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2019-VSS-1161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2019-VSS-1159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2019-VSS-1160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ogres tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2019-VSS-1154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2019-VSS-1155, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2019-VSS-1156, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"  Kultūras ministrija       
1.17.  2019-VSS-1157, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2019-VSS-1158, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Kultūras ministrija       
1.19.  2019-VSS-1166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija       
1.20.  2019-VSS-1167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2019-VSS-1168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2019-VSS-1169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2019-VSS-1172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas""  Veselības ministrija       
1.24.  2019-VSS-1170, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2019-VSS-1171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2020.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2019-VSS-1162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2019-VSS-1163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2019-VSS-1164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2019-VSS-1165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-921
TA-2239 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"  Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane J.Salmiņa M.Valdmane L.Kozačenko K.Dorbe H.Bušs A.Upena  Izskatīts VSS 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.    Par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas funkcionalitāti    Iekšlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu