Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.45

2019.gada 28.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais vadītājs

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Zariņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

L.Šerna

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1173
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1174
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1175
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls", akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", akciju sabiedrības "Gaso", akciju sabiedrības "Sadales tīkls" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LatRosTrans" viedokli par likumprojektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1176
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1177
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""

VSS-1178
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

VSS-1179
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""

VSS-1180
____________________________________

(R.Kronbergs, Ē.Eglītis, O.Feldmane, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1180, VSS-1181, VSS-1182) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 6.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""

VSS-1181
____________________________________

(R.Kronbergs, Ē.Eglītis, O.Feldmane, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1180, VSS-1181, VSS-1182) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 6.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""

VSS-1182
____________________________________

(R.Kronbergs, Ē.Eglītis, O.Feldmane, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-1180, VSS-1181, VSS-1182) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2019.gada 6.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem""

VSS-1161
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""

VSS-1159
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ogres tehnikuma nolikums"

VSS-1160
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" peļņas daļu"

VSS-1154
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

VSS-1155
____________________________________

(R.Kronbergs, D.Lucaua, I.Gailīte)

1. Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
3. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja atkārtoti aicina stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. un 14.punktā noteikto kārtību un nodrošināt savlaicīgu paziņojumu par līdzdalības procesu publicēšanu attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē un to iesniegšanu Valsts kancelejā – publicēšanai Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

VSS-1156
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā"

VSS-1157
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

VSS-1158
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

VSS-1166
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Kārkliņa, I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1167
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""

VSS-1168
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

VSS-1169
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas""

VSS-1172
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

VSS-1170
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Ezeri" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2020.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

VSS-1171
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""

VSS-1162
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""

VSS-1163
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""

VSS-1164
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""

VSS-1165
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka Valsts kanceleja atkārtoti aicina stingri ievērot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. un 14.punktā noteikto kārtību un nodrošināt savlaicīgu paziņojumu par līdzdalības procesu publicēšanu ne tikai attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē, bet arī Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

30.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"

TA-2239 ____________________________________

(O.Feldmane, D.Trofimovs, J.Salmiņa, J.Garisons, E.Balševics, A.Upena, R.Kronbergs, Ē.Eglītis, B.Bāne, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar biedrību "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju vienoties par formulējumu attiecībā uz tehnoloģisko risinājumu auditācijas pierakstu nodrošināšanai elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (turpmāk - sistēma);
2.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka auditācijas pieraksti veicami tikai tām lietotāja veiktajām darbībām sistēmā, kas paredzētas likumā "Par nodokļiem un nodevām";
2.3. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" (TA-2238).

 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas funkcionalitāti

____________________________________

(D.Trofimovs, J.Melderis, M.Kukjāne, R.Kronbergs, I.Kārkliņa, Dž.Innusa, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs") sagatavot priekšlikumus par iespēju personām sniegt elektronisku apliecinājumu Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā un noteiktā kārtībā iesniegt tos likumprojekta "Grozījumi Administratīvās atbildības likumā" (Nr.506/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) Valsts sekretāru 2020.gada 13.februāra sanāksmē informēt par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas izstrādes gaitu un konstatētajām problēmām.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību