Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 13.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 7.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 13.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-103
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Mūsas tilts" Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-104, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2020-VSS-105, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2020-VSS-110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.8.  2020-VSS-111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2020-VSS-107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2020-VSS-108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2020-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2020-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.16.  2020-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  VSS-116
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-117
 
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-118
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-119
 
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2020-VSS-120, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pašvaldību likuma izstrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-268
TA-84 
Noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)   K.Cirsis N.Laveniece-Straupmane  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1080
TA-131 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere O.Karčevskis I.Ligere E.Baklāne-Ansberga I.Blumbergs  Izskatīts VSS 
2.3.  VSS-730
TA-149 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere S.Bērziņa E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts VSS 
2.4.  VSS-125
TA-155 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
2.5.  VSS-126
TA-157 
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste A.Puters  Izskatīts VSS 
2.6.  VSS-1199
TA-158 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste E.Šaicāns  Izskatīts VSS 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-2
TA-194 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  V.Reitere I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-25
 
Par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas izstrādes gaitu un konstatētajām problēmām (izpildot Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) 3.punktā doto uzdevumu   Tieslietu ministrija  Iekšlietu ministrija   J.Melderis M.Kukjāne I.Lukašs N.Laveniece-Straupmane   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu