Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

7

2020.gada 13.februārī

 Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks- administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Dz.Kauliņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

V.Reitere

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

VSS-102
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-103
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Mūsas tilts" Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-100
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-101
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-104
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-105
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""

VSS-110
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""

VSS-111
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrija noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""

VSS-112
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

VSS-113
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

VSS-106
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""

VSS-107
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""

VSS-108
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-108, VSS-109) saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""

VSS-109
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-108, VSS-109) saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

VSS-114
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

VSS-115
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

VSS-116
____________________________________

(D.Vilsone, J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

VSS-117
____________________________________

(D.Vilsone, J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-118
____________________________________

(D.Vilsone, J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"

VSS-119
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Pašvaldību likuma izstrādi"

VSS-120
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.

 
22.§
Noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi"

VSS-120
TA-84 ____________________________________

(L.Medina, K.Cirsis, D.Trofimovs, E.Balševics, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai:
2.1.1. līdz 2020.gada 1.jūlijam izstrādāt vienotas vadlīnijas par procesuālo izdevumu segšanu;
2.1.2. nepieciešamības gadījumā, iesaistot arī ministrijas, izvērtēt iespējamos e-risinājumus administratīvā sloga samazināšanai attiecībā uz personu iesniegumiem procesuālo izdevumu segšanai;
2.2. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-120
TA-131 ____________________________________

(E.Balševics, L.Medina, R.Vesere, E.Baklāne-Ansberga, N.Laveniece-Straupmane, O.Karčevskis, Dz.Kauliņš, I.Ligere, I.Gailīte, D.Vilkaste, B.Bāne, A.Puters, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. atkārtoti tikties ar Tieslietu ministriju, lai izvērtētu Tieslietu ministrijas iebildumus;
2.2. svītrot likumprojekta 1.pantu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

VSS-120
TA-149 ____________________________________

(E.Balševics, L.Medina, R.Vesere, E.Baklāne-Ansberga, N.Laveniece-Straupmane, O.Karčevskis, Dz.Kauliņš, I.Ligere, I.Gailīte, D.Vilkaste, B.Bāne, A.Puters, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. atkārtoti tikties ar Tieslietu ministriju, lai izvērtētu Tieslietu ministrijas iebildumus;
2.2. likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-120
TA-155 ____________________________________

(E.Balševics, L.Medina, R.Vesere, E.Baklāne-Ansberga, N.Laveniece-Straupmane, O.Karčevskis, Dz.Kauliņš, I.Ligere, I.Gailīte, D.Vilkaste, B.Bāne, A.Puters, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt anotācijas papildināšanas nepieciešamību atbilstoši sanāksmē lemtajam un precizēto anotāciju vai informāciju par izvērtēšanas rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā;
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

VSS-120
TA-157 ____________________________________

(E.Balševics, L.Medina, R.Vesere, E.Baklāne-Ansberga, N.Laveniece-Straupmane, O.Karčevskis, Dz.Kauliņš, I.Ligere, I.Gailīte, D.Vilkaste, B.Bāne, A.Puters, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju un, ja nepieciešams, arī likumprojektu atbilstoši Finanšu ministrijas sniegtajai informācijai;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-120
TA-158 ____________________________________

(L.Medina, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-120
TA-194 ____________________________________

(L.Medina, D.Vilsone, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Kultūras ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas izstrādes gaitu un konstatētajām problēmām (izpildot Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) 3.punktā doto uzdevumu

VSS-120
TA-158 ____________________________________

(D.Trofimovs, J.Melderis, I.Lukašs, L.Medina, N.Laveniece-Straupmane, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas (Informācijas centra) sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2020.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Sodu reģistra likumā", lai nodrošinātu administratīvā pārkāpuma procesu Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Valsts sekretāru 2019.gada 28.novembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Par Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmas funkcionalitāti" 2.punktā doto uzdevumu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:05

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību