Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 28.janvāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 25.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 28.janvārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-73
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2021-VSS-72, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2021-VSS-67, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viesnīca", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.4.  2021-VSS-68, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  VSS-69
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-70
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-71, Plāna projekts  Programmas projekts "ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027.gadam"  Labklājības ministrija       
1.8.  2021-VSS-74, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2021-VSS-78, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ausmas ielā 17-31, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2021-VSS-79, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7 - 9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  VSS-80
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2021-VSS-81, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2021-VSS-82, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2021-VSS-75, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2021-VSS-76, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2021-VSS-77, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Šķirsteņi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-657
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2025.gadam"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-953
TA-2523 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Bergmane H.Skarbnieks  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-158
TA-2620 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste T.Trubača  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-159
TA-2623 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-783
TA-39 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Orlovska I.Peipiņa G.Krasovskis  Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-96
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  D.Teice  Izskatīts VSS 
3.6.  VSS-563
TA-59 
(2019) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu