Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 Sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.4

2021.gada 28.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

I.Peipiņa

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-73
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas"

VSS-72
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viesnīca", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

VSS-67
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""

VSS-68
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""

VSS-69
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""

VSS-70
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Programmas projekts "ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027.gadam"

VSS-71
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par programmas projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par programmas projektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"

VSS-74
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ausmas ielā 17-31, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-78
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7 - 9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-79
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-80
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"

VSS-81
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai"

VSS-82
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-75
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

VSS-76
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Šķirsteņi" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-77
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

17.§

(2020) Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2025.gadam"

VSS-657
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 6.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.31 7.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

18.§

(2020) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""


TA-2523 ____________________________________

(E.Valantis, A.Garisons, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra izteikto priekšlikumu, likumprojekta izskatīšana tiek atsaukta.
2. Valsts kancelejai izbeigt tiesību akta projekta kontroli.
3. Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrija sagatavos attiecīgu tiesību akta projektu par Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (Nr.2 71.§) "Informatīvais ziņojums par iespējamiem risinājumiem nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanai" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu.
4. Atzīmēt, ka jautājums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzību tiks virzīts izskatīšanai ar Ministru kabineta 2019.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr.155 "Par darba grupu" izveidotajā visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupā.
 
19.§
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"


TA-2620 ____________________________________

(D.Vilkaste, T.Trubača, E.Balševics, D.Lucaua, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par likumprojekta īstenošanai nepieciešamo papildus finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
20.§
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"


TA-2623 ____________________________________

(D.Vilkaste, T.Trubača, E.Balševics, D.Lucaua, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par likumprojekta īstenošanai nepieciešamo papildus finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"


TA-39 ____________________________________

(D.Orlovska, I.Peipiņa, G.Krasovskis, I.Braunfelde, T.Trubača, E.Balševics, J.Citskovskis)

Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par Latvijas Pašvaldību savienības izteiktajiem iebildumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""


TA-49 ____________________________________

(D.Vilsone, D.Teice, I.Alliks, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Kultūras ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
23.§
(2019) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"


TA-59 ____________________________________

(I.Braunfelde, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību