Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 18.februāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 15.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 18.februārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"'  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2021-VSS-119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu izglītojamo un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2021-VSS-120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2021-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2021-VSS-116, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2021-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2021-VSS-128, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-129
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-121
 
Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2021-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2021-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2021-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2021-VSS-123, MK rīkojuma projekts  Noteikumu projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2021-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2021-VSS-125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Kaļķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2021-VSS-126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P104 rekultivētā zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-890
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai", Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-473
TA-42 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Draudiņa (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kedo M.Priede S.Šķiltere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1031
TA-297 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  L.Zommere K.Kazāks I.Belogrīvs K.Būmeisters L.Liepa L.Grīna I.Kiukucāne I.Pelša G.Račs Dz.Zariņš J.Linkeviča A.Āriņš I.Pētersone  Izskatīts VSS 
3.3.  TA-275  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Jansone U.Berķis J.Bernāts  Izskatīts VSS 
3.4.  TA-313  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai asociētās dalībvalsts statusā"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  T.Torims D.Laipniece  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  V.Voitkēviča S.Rudzīte V.Jakovels A.Šinta I.Āboliņa   

Izskatīts VSS un atlikts

Skatīt protokolu