Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 Sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.7

2021.gada 18.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

J.Volberts

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķiltere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10 - attālināti

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

VSS-117
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-117, VSS-118) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"'

VSS-118
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-117, VSS-118) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu izglītojamo un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"

VSS-119
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

VSS-120
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""

VSS-122
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Finanšu nozares asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

VSS-116
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""

VSS-127
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

VSS-128
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-129
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-121
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"

VSS-130
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""

VSS-131
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""

VSS-132
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-123
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

VSS-124
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Kaļķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-125
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P104 rekultivētā zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-126
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

18.§

(2020) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai", Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-890
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2020.gada 22.oktobra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.42 9.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-42 ____________________________________

(E.Balševics, K.Kedo, S.Šķiltere, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. noteiktā kārtībā izstrādāt un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Zemes pārvaldības likumā, precizējot pārejas noteikumos minētos termiņus atbilstoši Tieslietu ministrijas izteiktajam viedoklim;
2.2. izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības lūgumu Zemes pārvaldības likuma grozījumos paredzēt pārejas laiku grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai par jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu;
2.3. iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar saskaņotiem grozījumiem Zemes pārvaldības likumā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""

TA-297 ____________________________________

(D.Vilsone, L.Zommere, K.Būmeisters, G.Račs, K.Kazāks, J.Linkeviča, I.Pelša, Dz.Zariņš, L.Liepa, I.Kiukucāne, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par noteikumu projektu.
2. Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā netika panākta vienošanās par iebildumiem, Kultūras ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Noteikumu projekts "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"

TA-275 ____________________________________

(D.Stepanovs, J.Bernāts, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Kultūras ministriju un Rektoru padomi precizēt noteikumu projekta 5.5.2.apakšpunktu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Rektoru padome uztur spēkā iebildumu par noteikumu projekta spēkā stāšanās laiku un aicina noteikt pārejas periodu, kas ļautu pretendentiem sagatavoties jauno prasību izpildei.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai asociētās dalībvalsts statusā"

TA-313 ____________________________________

(D.Stepanovs, I.Gailīte, J.Citskovskis)

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

23.§

TAP portāla aktualitātes

 ____________________________________

(V.Sidorenkovs, L.Medina, J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 11:00

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību