Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 22.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 22.jūlija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 14.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 22.jūlijā
plkst. 9:10 neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-659
 
Informatīvais ziņojums "Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-660
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-661
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-675
 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-657
 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-658
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-672
 
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-673
 
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-674
 
Informatīvais ziņojums "Par plānā "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018. - 2020.gadam" paredzēto pasākumu izpildi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-695
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-696
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1.pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-697
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-698
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-699
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-700
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  VSS-702
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumos Nr.518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-680
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks""  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-681
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-682
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-683
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-684
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-685
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-686
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-687
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-688
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-689
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-690
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-691
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-692
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-693
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-694
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-663
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-676
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  VSS-677
 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu SIA "LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu SIA "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija"" un SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu SIA "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  VSS-678
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  VSS-679
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  VSS-662
 
Plāna projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024.gadam"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.39.  VSS-664
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.40.  VSS-665
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.41.  VSS-666
 
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.42.  VSS-667
 
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.43.  VSS-668
 
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.44.  VSS-669
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.45.  VSS-670
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54-71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.46.  VSS-671
 
Likumprojekts "Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-162
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "A/S "Latvijas Gāze" filiāles "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" zemes gabals Nr.11", Sējas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-278
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu