Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.27

2021.gada 22.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

 

 

 

 I.Pauloviča

 

 

 

 

 

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10 - neklātienē

Pieteiktie projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē"

VSS-659
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts Policijas, Valsts Drošības dienesta, Datu valsts inspekcijas un Satversmes aizsardzības biroja viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""

VSS-660
____________________________________

(I.Pauloviča)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministrija, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu Raņķu un Rudbāržu pagastos, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"

VSS-661
____________________________________

(I.Pauloviča)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-675
____________________________________

(I.Pauloviča)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"

VSS-657
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" un akciju sabiedrības "Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija" viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"

VSS-658
____________________________________

(I.Pauloviča)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"

VSS-672
____________________________________

(I.Pauloviča)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-673
____________________________________

(I.Pauloviča)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par plānā "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018. - 2020.gadam" paredzēto pasākumu izpildi"

VSS-674
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi""

VSS-695
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes un Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1.pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi""

VSS-696
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes un Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

VSS-697
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"

VSS-698
____________________________________

(I.Pauloviča)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

VSS-699
____________________________________

(I.Pauloviča)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"

VSS-700
____________________________________

(I.Pauloviča)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-701
____________________________________

(I.Pauloviča)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumos Nr.518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss""

VSS-702
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks""

VSS-680
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-681
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-682
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-683
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-684
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-685
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-686
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-687
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-688
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-689
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-690
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-691
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-692
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-693
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" vispārējo stratēģisko mērķi"

VSS-694
____________________________________

(I.Pauloviča)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-681, VSS-682, VSS-683, VSS-684, VSS-685, VSS-686, VSS-687, VSS-688, VSS-689, VSS-690, VSS-691, VSS-692, VSS-693, VSS-694) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""

VSS-663
____________________________________

(I.Pauloviča)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""

VSS-676
____________________________________

(I.Pauloviča)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu SIA "LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu SIA "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija"" un SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu SIA "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""

VSS-677
____________________________________

(I.Pauloviča)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""

VSS-678
____________________________________

(I.Pauloviča)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""

VSS-679
____________________________________

(I.Pauloviča)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Plāna projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024.gadam"

VSS-662
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Veselības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-664
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""

VSS-665
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"

VSS-666
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi"

VSS-667
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi"

VSS-668
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija lūgs akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" viedokli par noteikumu projektu.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

VSS-669
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54-71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-670
____________________________________

(I.Pauloviča)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Likumprojekts "Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam"

VSS-671
____________________________________

(I.Pauloviča)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 

Atsaucamie projekti

47.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "A/S "Latvijas Gāze" filiāles "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" zemes gabals Nr.11", Sējas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

VSS-162
____________________________________

(I.Pauloviča)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2021.gada 5.jūlija vēstulē Nr. 10.3-3/38-VK/3788 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2021.gada 4.marta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.9 12.§).
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""

VSS-278
____________________________________

(I.Pauloviča)

Atsaukt Valsts sekretāru 2021.gada 1.aprīļa sanāksmē izsludināto Valsts kancelejas noteikumu projektu (prot. Nr.13 33.§).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Inita Pauloviča

Skatīt darba kārtību