Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 19.augusta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 13.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 19.augustā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-769
 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-771
 
Rīkojuma projekts "Par ēku īpašuma un zemesgabala valstij piekrītošās 39/100 domājamās daļas Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-772
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-773
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.755 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-754
 
Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-755
 
Noteikumu projekts "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-756
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-757
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-758
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-759
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-760
 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-751
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-752
 
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-753
 
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-761
 
Plāna projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027.gadam īstenošanas plāns 2021.–2023.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-762
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-763
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-764
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-774
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-775
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-776
 
Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-777
 
Noteikumu projekts "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-778
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-779
 
Noteikumu projekts "Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-780
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-781
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-782
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-783
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-784
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tīmekļvietnēm"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-785
 
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-770
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-765
 
Informatīvais ziņojums "Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-766
 
Informatīvais ziņojums "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-767
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  VSS-768
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-148
TA-1862 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"   Satiksmes ministrija  D.Bankoviča (Satiksmes ministrija)  K.Pļaviņa J.Miķelsons L.Lamba B.Krauze-Čebotare  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
2.2.  VSS-260
TA-1807 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Draudiņa I.Peipiņa I.Bērziņa G.Apinīte  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  D.Aleksandrova   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu