Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr.29

2021.gada 19.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Plūme

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

B.Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

S.Cakuls

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

VSS-769
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par ēku īpašuma un zemesgabala valstij piekrītošās 39/100 domājamās daļas Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-771
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-772
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.755 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā""

VSS-773
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums"

VSS-754
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"

VSS-755
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"

VSS-756
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""

VSS-757
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""

VSS-758
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.345 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-759
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā""

VSS-760
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-751
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

VSS-752
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"

VSS-753
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai plāna projektu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja, Finanšu izlūkošanas dienesta, Datu valsts inspekcijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Latvijas Tiesnešu mācību centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par plāna projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
15.§
Plāna projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027.gadam īstenošanas plāns 2021.–2023.gadam"

VSS-761
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""

VSS-762
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

VSS-763
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-764
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datubāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu"

VSS-774
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai"

VSS-775
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"

VSS-776
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"

VSS-777
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"

VSS-778
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību"

VSS-779
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"

VSS-780
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu"

VSS-781
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"

VSS-782
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"

VSS-783
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tīmekļvietnēm"

VSS-784
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"

VSS-785
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un apvienoto anotāciju (VSS-774, VSS-775, VSS-776, VSS-777, VSS-778, VSS-779, VSS-780, VSS-781, VSS-782, VSS-783, VSS-784, VSS-785) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

VSS-770
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus"

VSS-765
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" un Konkurences padome sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju"

VSS-766
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-767
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""

VSS-768
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

36.§

Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1862 ____________________________________

(L.Austrupe, D.Bankoviča, D.Vilsone, J.Plūme, K.Pļaviņa, J.Miķelsons, B.Krauze-Čebotare, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 35.prim panta piektās daļas pirmo punktu, izsakot to šādā redakcijā: "Regulatora apstiprinātā abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifa dalītā maksājuma procentuālo apmēru, kādu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam maksā preses izdevējs, un dalītā maksājuma apmēru, kādu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam maksā no Satiksmes ministrijai gadskārtējā valsts budžeta likumā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;";
2.2. papildināt likumprojekta 35.prim pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: "Ministru kabinets, izdodot šā panta piektajā daļā minētos noteikumus, var noteikt atšķirīgu dalītā maksājuma procentuālo apmēru valstspilsētās un pārējā Latvijas teritorijā.";
2.3. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt precizētā likumprojekta ietekmi uz valsts budžetu;
2.4. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1807 ____________________________________

(I.Draudiņa, I.Bērziņa, I.Peipiņa, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. papildināt anotāciju ar detalizētu informāciju par pašvaldības autonomo funkciju sadalījumu, precizējot, kādai funkcijas īstenošanai konkrētā nekustamā īpašuma daļa tiks izmantota, un saskaņot to ar Finanšu ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

38.§

TAP portāla aktualitātes

____________________________________

(V.Sidorenkovs, K.Zonberga, R.Kronbergs, P.Vilks, I.Alliks, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Ministrijām pēc TAP portāla darbības uzsākšanas vienu mēnesi turpināt pieņemt atzinumus dokumentu vadības sistēmās datņu veidā par projektiem, kuri būs ievietoti TAP portālā un novirzīti atzinumu sniegšanai, kā arī aicināt valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas pirmā TAP portāla darbības mēneša laikā praktizēt abpusēju izpratni par termiņu kavēšanu un citām tehniskām problēmām saistībā ar atzinumu sniegšanu.
3. Ministrijām ņemt vērā, ka pēdējo reizi pirms TAP portāla darbības uzsākšanas pieteikt projektus izsludināšanai dokumentu vadības sistēmā "DAUKS" varēs līdz š.g. 24.augustam plkst.12.00 un tie tiks izsludināti Valsts sekretāru 2021.gada 26.augusta sanāksmē.
4. Atzīmēt, ka Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātos projektus varēs saskaņot šādi:
4.1. nosūtīt un saņemt atzinumus ministriju dokumentu vadības sistēmās un pēc saskaņošanas procesa beigām ievietot attiecīgās datnes (visu TA lietu) TAP portālā iesniegšanai Valsts kancelejā;
4.2. ja projektu nepieciešams atkārtoti saskaņot, tad precizēto projektu (datņu veidā) var ievietot TAP portālā un, izmantojot TAP portālu, nosūtīt atkārtotai saskaņošanai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:25

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību