Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 24.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 18.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 24.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-295, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-299
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-300
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2011-VSS-301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumu Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2011-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.212 "Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2011-VSS-305, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Olaines pagastā, Olaines novadā"   Ekonomikas ministrija       
1.11.  VSS-281
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.737 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"" atcelšanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2011-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas""  Finanšu ministrija       
1.13.  VSS-283
 
Ieteikumu projekts "Ieteikumi par kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija maksā par to amatpersonu un darbinieku darbu, kuras tieši iesaistītas starptautiskās sadarbības līgumu izpildē, kas noslēgti starp valsts vai pašvaldības institūciju un citu ārvalsts institūciju vai starptautisko tiesību subjektu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2011-VSS-284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""   Finanšu ministrija       
1.15.  2011-VSS-285, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.16.  2011-VSS-291, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Rēzeknē, Rēzeknes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.18.  2011-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.19.  2011-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""  Labklājības ministrija       
1.20.  2011-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-306, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Trešo papildu protokolu Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""   Veselības ministrija       
1.24.  2011-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-294, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-296, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.27.  2011-VSS-290, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldības iestādes pasūta pētījumus"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1133
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-112
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.273 "Noteikumi par Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpu un dienesta apliecību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1385
TA-661 
Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums"  Tieslietu ministrija  Ā.Iklāva (Tieslietu ministrija)  S.Saukuma-Laimere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1441
TA-540 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"   Tieslietu ministrija  S.Rāgs (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1382
TA-658 
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Tieslietu ministrija  Ā.Iklāva (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-1474
TA-662 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  Z.Matuzale (Zemkopības ministrija)  I.Kronenberga  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informācija par plānotajām ārvalstu vizītēm    Ārlietu ministrija     
4.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 28.februārim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
4.3.  SAN-671
 
Par Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā (prot Nr.9 32.§) dotā uzdevuma izpildi (par izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz esošo sasaisti ar nekustamā īpašuma nodokli)   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
4.4.    Valsts pārvaldes darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu