Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 30.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 30.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-677
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.935 "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2011-VSS-700, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot cigarešu samazināta degšanas potenciāla prasības"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-702, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-703, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-704, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-705, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"   Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-710, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par "Uzticamo uzņēmumu sarakstu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-683, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību, kā arī šo darbu veikšanas ierobežojumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites noteikumi un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-688, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri apgūstami valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2011-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2011-VSS-656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2011-VSS-689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Kultūras ministrija       
1.19.  VSS-690
 
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-691
 
Likumprojekts "Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-692
 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-693
 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-694
 
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2011-VSS-695, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību""  Kultūras ministrija       
1.25.  VSS-696
 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2011-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā"  Kultūras ministrija       
1.27.  VSS-658
 
Likumprojekts "Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-659
 
Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-660
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-661
 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-662
 
Likumprojekts "Grozījums Darba likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-663
 
Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-664
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-665
 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  VSS-666
 
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.36.  VSS-667
 
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  VSS-668
 
Likumprojekts "Grozījums Darba strīdu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  VSS-669
 
Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.39.  VSS-670
 
Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.40.  VSS-671
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.41.  VSS-672
 
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.42.  VSS-673
 
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.43.  VSS-674
 
Likumprojekts "Grozījums Publiskās un privātās partnerības likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.44.  VSS-675
 
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.45.  VSS-676
 
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājuma likumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.46.  2011-VSS-699, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija       
1.47.  2011-VSS-709, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Sarkanmuižas dambis 27, Ventspilī pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.48.  2011-VSS-706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"  Veselības ministrija       
1.49.  2011-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.50.  2011-VSS-698, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.51.  2011-VSS-678, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.52.  2011-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"  Zemkopības ministrija       
1.53.  2011-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaļas kazu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.54.  2011-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
1.55.  2011-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""   Zemkopības ministrija       
1.56.  2011-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanas valsts nodevu"   Zemkopības ministrija       
1.57.  2011-VSS-657, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu informācijas aktualizāciju ministriju un citu centrālo valsts iestāžu un institūciju funkciju datubāzē"   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-299
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-300
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1447
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1461
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2011-VSS-1101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V51 Baltezers – Mežrozītes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  VSS-1459
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.7.  2011-VSS-1437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-308
TA-1354 
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Robežniece (Finanšu ministrija)  I.Runča  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-344
TA-1441 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.827 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1467  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-1469  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.maijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
4.4.    Informatīvais ziņojums "Par normatīvo aktu projektu sagatavošanas kvalitāti"    Tieslietu ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  TA-1609  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
5.2.    Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm    Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu