Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 28.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 22.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 28.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-828, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-795, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2011-VSS-796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi un to piemērošanas kārtība"   Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-797, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas robežšķērsošanas vietu attīstību"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-798, Likumprojekts  Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokols"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-799
 
Informatīvais ziņojums "Par normatīvo aktu regulējumu un tā iespējamiem grozījumiem attiecībā uz valsts pārvaldes jomā strādājošo darbinieku sodīšanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-800, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 15. un 16.resursu papildināšanā un iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-801, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas līdzdalību Austrumu Partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-802, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"   Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-803, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"  Finanšu ministrija       
1.12.  VSS-804
 
Informatīvais ziņojums "Informācija par valsts budžeta izpildi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2011-VSS-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-825, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-826, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD)"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-827
 
Koncepcijas projekts "Par profesionālās izglītības programmu turpmāko īstenošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2011-VSS-835, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2011-VSS-805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.19.  2011-VSS-806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.20.  2011-VSS-809, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2008.gada Pasta paku reglamentu un 2008.gada Pasta paku reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-810, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentu un 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-811, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-812, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2011-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2011-VSS-814, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.565 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2011-VSS-815, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija 2012.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2011-VSS-816, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.563 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.28.  2011-VSS-817, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2011-VSS-818, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.561 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2011-VSS-819, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.31.  2011-VSS-820, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.32.  2011-VSS-821, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.33.  2011-VSS-822, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Veselības ministrija       
1.34.  VSS-823
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  2011-VSS-807, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2011-VSS-808, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  VSS-830
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.38.  2011-VSS-831, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas un uzglabāšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2011-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2011-VSS-833, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2011-VSS-834, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"  Zemkopības ministrija       
1.42.  2011-VSS-794, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009. – 2013.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-18, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-451
TA-1732 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  L.Vucēne  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm    Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu