Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 8.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2011.gada 2.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 8.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas sekretariāta nolikums"   Ārlietu ministrija       
1.2.  2011-VSS-1348, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas sekretariāts" izveidošanu""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-1351, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1334, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada pirmajā pusgadā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Savienības iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fonda vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros"  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-1350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  VSS-1343
 
Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-1344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2011-VSS-1345, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2011-VSS-1346, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par zemes ciparu televīzijas programmu izplatīšanu no 2014.gada"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-1347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.233 "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2011-VSS-1353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.487 "Noteikumi par zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējas segšanas kārtību un apjomu""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1349, MK sēdes protokollēmuma projekts  Protokollēmuma projekts "Par Divgades sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju 2012/2013"  Veselības ministrija       
1.15.  2011-VSS-1340, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1352, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bākas iela 62, Mērsragā, Mērsraga novadā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību saraksts un kārtība, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2011-VSS-1339, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-473
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā zemesgabala Rakstnieku ielā 1A, Saldū, iznomāšanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-487
 
Noteikumu projekts "Ziņu reģistrācijas noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbības veikšanai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un pirotehniķu sertifikātiem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, spridzinātāja sertifikātiem, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem reģistrācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-480
 
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piesaisti Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidei"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-501
TA-2910 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  M.Pēkalis (Satiksmes ministrija)  J.Golubevs J.Teteris  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par institūciju darbības stratēģiju izstrādes nepieciešamību    E.Upīte (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu