Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 10.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte
Rīgā 2012.gada 7.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 10.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-480, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Kultūras ministrija       
1.2.  VSS-475
 
Noteikumu projekts "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra lietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.3.  2012-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumos Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""  Satiksmes ministrija       
1.4.  2012-VSS-474, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.6.  2012-VSS-471, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija       
1.7.  2012-VSS-472, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijai"  Veselības ministrija       
1.8.  2012-VSS-473, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Eiropas komisijas otrās Kopienas rīcības programmas veselības aizsardzības jomā (2008.-2013.gadam) vienoto rīcību "Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā"  Veselības ministrija       
1.9.  2012-VSS-478, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2012-VSS-479, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  VSS-477
 
Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"  Pārresoru koordinācijas centrs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1064
 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas dibināšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-1065
 
Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku mācību centra dibināšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2012-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  VSS-1207
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Omānas Sultanāta valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2012-VSS-1158, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2012-VSS-1159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2012-VSS-1160, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2012-VSS-1161, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2012-VSS-1162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  VSS-1196
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.753 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  2012-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  2012-TA-824, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"  Aizsardzības ministrija  D.Giluce (Aizsardzības ministrija)  H.Baranovs I.Aleksejenko   
Skatīt protokolu