Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 12.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 6.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 12.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizputes ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Goftembergi", Stropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2015-VSS-144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2015-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija       
1.10.  2015-VSS-137, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-138, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2015-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2015-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2015-VSS-139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2015-VSS-140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2015-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2015-VSS-142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2015-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-289, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2015.) Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-685
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-688
 
Rīkojuma projekts "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra reorganizāciju"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-716, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūlija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.05.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  VSS-1107
 
Rīkojuma projekts "Par Rojas novada administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas nodošanu Rojas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-499
TA-103 
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  E.Baklāne-Ansberga (Tieslietu ministrija)  A.Leitāne-Šķēle A.Draudiņš U.Apsītis S.Šķiltere G.Kurme  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Valsts pārvaldes aktualitātes    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par "E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu"    G.Ozols (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Daugulis I.Stūre   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu