Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2015.gada 26.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 20.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 26.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-181, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Lūki", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-185
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-15 "Mazstāvu dzīvojamās mājas""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2015-VSS-172, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-173, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-174, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-175, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-180, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  VSS-179
 
Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2015-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015. gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām sabiedriski svarīgu funkciju izpildei"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.647 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.14.  2015-VSS-177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai"  Zemkopības ministrija       
1.15.  2015-VSS-186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" īstenošanai"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2015-VSS-187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-887, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.05.2015.) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-751, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.08.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes laika grafiks    S.Ozola (Finanšu ministrija)  L.Barbara   

Izskatīts VSS

3.2.  2015-VSS-911, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-360
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Diskusija par pētījumu "Izvērtējums par Valdības centra stiprināšanas iespējām"    I.Gailīte     
Skatīt protokolu