Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 19.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā-
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes

 un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

Eva Upīte 
Rīgā 2015.gada 13.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 19.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-252
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.2.  2015-VSS-253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas noteikšanu, aprēķināšanu un uzskaitīšanu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-254, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-255, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-256, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.301 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-241, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-244, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-242, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-238, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-247, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2015-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-246
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2015-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2015-VSS-250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2015-VSS-251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-810, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2015-VSS-2114, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 12.06.2015.) Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2015-VSS-844, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-129
TA-472 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"  Finanšu ministrija  A.Dravniece (Finanšu ministrija)  A.Zitcere A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-919
TA-417 
Noteikumu projekts "Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma izstrādes un iesniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  A.Leitāne-Šķēle V.Gurkovska  Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Dažādi         
Skatīt protokolu