Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 9.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 7.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 9.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-300, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2015-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2015-VSS-303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2015-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2015-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""  Ārlietu ministrija       
1.8.  2015-VSS-306, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatu, kādu var ieņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, kuri nav ierēdņi"  Ārlietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2015-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2015-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2015-VSS-313, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 "Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2015-VSS-314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2015-VSS-297, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.17.  2015-VSS-307, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2015-VSS-293, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""  Veselības ministrija       
1.19.  2015-VSS-294, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"  Veselības ministrija       
1.20.  2015-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.21.  2015-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2015-VSS-298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-289, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-973, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.07.2015.) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-998
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.07.2015.) Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-353
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.01.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-892
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-910
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-667
TA-2662 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"  Finanšu ministrija  S.Āmare-Pilka (Finanšu ministrija)  Ģ.Verners E.Ansons J.Krastiņa B.Baltrumovičs A.Leitānei-Šķēle M.Strads  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu