Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 30.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā -

direktora vietniece Valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Rīgā 2015.gada 24.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 30.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-816, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-809, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr. 85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-810, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2015-VSS-803, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par jaunās politikas iniciatīvai "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" piešķirtā finansējuma novirzīšanu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-820, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-811, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-812, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2016.gadam"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-814, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"  Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1502 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-818, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2015-VSS-817, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.13.  2015-VSS-819, Plāna projekts  Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"  Labklājības ministrija       
1.14.  2015-VSS-800, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015. gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-801, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-802, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu sniedzēju internetā uzraudzības uzlabošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-804, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2015-VSS-805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2015-VSS-806, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju un nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2015-VSS-807, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2015-VSS-808, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-18
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu uzskaiti"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2015-VSS-19, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  2015-VSS-20, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militāro aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1282
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu