Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 3.septembra darba kārtība (informējam, ka š.g. 3.septembrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte
Rīgā 2015.gada 28.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 3.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja niršanai ierobežotās teritorijās"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""  Finanšu ministrija       
1.3.  2015-VSS-913, MK rīkojuma projekts  Noteikumu projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2015-VSS-914, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.6.  2015-VSS-925, MK rīkojuma projekts  “Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”, akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra”, akciju sabiedrības “Grindeks”, akciju sabiedrības “Rīgas alus darītava “Vārpa”” un akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” valsts kapitāla daļu pārdošanu”   Labklājības ministrija       
1.7.  2015-VSS-921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2015-VSS-922, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2015-VSS-915, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu un datu labošanas termiņu"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-916, MK rīkojuma projekts  Noteikumu projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2015-VSS-923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Obligātās ābolu un bumbieru sidra nekaitīguma un marķējuma prasības"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2015-VSS-924, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-153, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  2015-VSS-154, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.3.  VSS-155
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  2015-VSS-858, Likumprojekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.5.  2015-VSS-156, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.09.2015.) Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.6.  2015-VSS-751, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.7.  2015-VSS-39, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.8.  2015-VSS-885, Plāna projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2015.) Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.9.  VSS-901
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.10.  2015-VSS-224, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.11.  VSS-99
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu