Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 8.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 8.oktobrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 2.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 8.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-1010, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-1001, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-1003, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-1008, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2015-VSS-1013, MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2015-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2015-VSS-1005, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2015-VSS-1006, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-1007, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "" Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-1011, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.13.  2015-VSS-1012, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-1138, Pamatnostādņu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2015.) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-871, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2016.) Informatīvais ziņojums "Par problēmām valsts institūciju lietošanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-188
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-189
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-190
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  2015-VSS-1078, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2015.) Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.7.  2015-VSS-222, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 17.11.2015.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.8.  VSS-196
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Rīgas Tehniskajai universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.9.  2015-VSS-1104, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija      
2.10.  2015-VSS-235, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2015.) Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.11.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.12.  VSS-246
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu