Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 7.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 30.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 7.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-2, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-3, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2016-VSS-13, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-14
 
Noteikumu projekts "Sēklas un sākuma kapitāla fondu saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2016-VSS-15, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-16, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-17, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-18, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par finansējuma piešķiršanu patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām par līdzdalību patērētāju strīdu risināšanā un patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānisma veicināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2016-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izaugsmes kapitāla fondu saimnieciskās darbības veicēju izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2016-VSS-1, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-5, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2016-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-12, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-21, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2016-VSS-9, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"   Kultūras ministrija       
1.18.  2016-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""  Kultūras ministrija       
1.19.  2016-VSS-7, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.20.  2016-VSS-8, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.797 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija       
1.21.  2016-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-24, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2016-VSS-6, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumos Nr.547 "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2016-VSS-22, Likumprojekts  Likumprojekts "Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu, kas parakstīts Parīzē, 1920.gada 9.februārī"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1137
 
Noteikumu projekts "Par Austrijas Republikas Federālā aizsardzības un sporta ministra pievienošanos "Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-292
 
(2013) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-189
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2016-VSS-601, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  VSS-606
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.06.2016.) Likumprojekts "Pasažieru datu apstrādes likums"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  2016-VSS-615, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.06.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.7.  2016-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.8.  2016-VSS-608, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.01.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana" 1.kārtas "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.9.  VSS-646
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2016.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.10.  2016-VSS-235, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2016.) Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.11.  2016-VSS-603, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2016.) Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.12.  2016-VSS-224, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.13.  VSS-901
 
(2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.14.  VSS-723
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-87
TA-2849 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Jana Upeniece (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa L.Kokorēviča   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu